Villkor för användning, registrering och beställning
För att få tillgång till itgurus tjänster och/eller registrera ditt företag måste du acceptera villkoren för att använda den. Dess är:
 1. Vi arbetar hårt för att itguru.nu ska vara korrekt och välfungerande, men denna tjänst levereras "as is" och vi ger inga garantier avseende funktion, tillgänglighet och tillförlitlighet.
 2. Du måste lämna korrekta uppgifter om ditt företag och dess verksamhet. Oriktiga uppgifter kan leda till att vi deaktiverar din företagsprofil på itguru.
 3. Du får bara markera de kunskapsområden som ditt företag har egen dokumenterad erfarenhet av i form av kundreferenser, utbildningar, certifieringar eller liknande. Itguru har rätt att begära att få kopior på intyg, diplom etc för att kontrollera uppgifterna.
 4. Du får bara markera de områden där ditt företag kan tillhandahålla kompetensen med egen personal. Om man även fick kryssa för de områden där man enbart använder sig av underkonsulter kan i praktiken alla företag kryssa för alla områden och det skulle inte hjälpa någon.
 5. Konsultmäklare och företag som agerar paraplyföretag med anslutna konsulter får registrera sig på sajten mot en låg månadsavgift. För närvarande 250 kr plus moms. Konsultmäklare och konsultparaplyerna förbinder sig att bara ange de kompetensområden där deras respektive konsulter har egen dokumenterad kompetens.
 6. Du accepterar den itguruRank som systemet ger ditt företag och lovar att avstå från att otillbörligt försöka påverka rankingen (itguruRank) som används på sajten.
 7. Du lovar att inte lämna falska, oriktiga eller anonyma omdömen vare sig om ditt eget eller andras företag.
 8. Ett företag måste ha en hemsida som finns tillgänglig på Internet för att få registrera sig.
 9. Ett företag måste vara registrerat hos bolagsverket för att få registrera sig.
 10. Ett företag måste ha sin ekonomi i ordning för att få registrera sig. Om skatteskulder, betalningsanmärkningar etc finns eller uppkommer har itguru rätt att deaktivera företagets profil.
 11. Om ditt företag hamnar på obestånd avregistreras, försätts i konkurs eller på annat sätt får allvarliga problem måste du informera itguru så att vi kan deaktivera ditt företags profil.
 12. Köp av tjänster: Våra avgiftsbelagda tjänster (itguru spjutspets och itguru direkt) kostar pengar. Det är en granskningsavgift vi tar ut för vårt arbete med att kontrollera spjutspetsområdena. Om ett företag som angivit ett spjutspetsområde inte klarar granskningen får företaget inte registrera det aktuella kompetensområdet som spjutspetsområde. Granskningsavgifter återbetalas inte.
 13. Dessa villkor kan (och kommer troligen att) ändras utan föregående varning. Titta in på den här sidan regelbundet.
Effektiv ranking som hjälper dig att hitta relevanta och aktuella konsultprofiler.
Konsulter som har genomfört minst tre projekt och har minst ett års erfarenhet inom respektive område.
Företaget har en kryss-ruta vid företagsnamnet som gör det enkelt att kontakta konsulten.
 Nya och upp- daterade företag
Capenta AB
2018-10-12
Konsultföretag inriktat mot web frontend och fullstack
Evertrust Consulting AB
2018-10-06
Vi är ett företag med fokus på digital trygghet. Vi har experter inom IT, juridik och informationssäkerhet . Tillsammans har vi lång erfarenhet inom dataskydd, privacy- och informationssäkerhetsfrågor från några av Sveriges mest personuppgiftsintensiva företag och branscher som bank och finans, försäkring, IT, detaljhandeln och media.
SEMIO
2018-10-03
SEMIO skapar lönsamma digitala kampanjer.
AddWise IT AB
2018-09-10
AddWise IT AB hjälper sina kunder med att strukturera hållbar arkitektur och utveckling av tjänster och applikationer.
Tarento AB
2018-08-16
We help our customers to navigate through the maze of digitalization by no-hassle services in enterprise application, data & information management, and innovative mobile & other custom solutions.
Atona Consulting Partners AB
2018-08-07
Atona tillhandahåller tjänster för utveckling av företagsomfattande programvarusystem, för internet, intranet och extranet samt traditionella klient/server. Vi tillhandahåller tjänster inom följande kompetensområden, Design, Webbutveckling, programmering, Systemarkitektur. I en föränderlig värld och utökar vi kontinuerligt utbudet våra tjänster och kompetens, för systemen vidare in på nya plattformar.