AddWise IT AB
AddWise IT AB hjälper sina kunder med att strukturera hållbar arkitektur och utveckling av tjänster och applikationer.
AddWise IT AB tror starkt på att IT skapar affärsnytta.
AddWise IT hjälper sina kunder med att designa IT-lösningar baserade på krav från verksamheten och befintliga IT-tjänster i företaget. AddWise ITs affärs ide är att hjälpa kunder med kloka lösningar. Med kloka lösningar menar man att man ska försöka åter använda funktionalitet och att säkerställa att arkitekturprinciper och riktlinjer kring standarder och integration följs i den tekniska arkitekturen. AddWise IT ser till IT-projekten både blir lyckade, i linje med företagets övergripande strategier och förvaltning.
AddWise IT ansvarar för att företaget drar nytta av sina system, att företaget har en strategi för framtida funktioner och investeringar och IT-arkitekturen är kostnadseffektiv.
AddWise IT hjälper till med systemutveckling, arkitektur och projektledning. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att effektivisera verksamheten genom digitalisera och automatisera kundens verksamhet.
Vi har erfarenhet inom arkitektur och systemutveckling som omfattar teknologier såsom Asp.NET (C#, MVC, WebForms), Azure, SharePoint, IAM, PKI, SAP, etc.
Företagsfakta
Företag:AddWise IT AB
Adress:Terriergränd 54
Postadress:12862 Sköndal
Telefon:0708765287
E-post:
Grundat år:2018
Antal medarb:1

 Företagets expertområden
Administration
Dokumenthantering Lagersystem

Affärssystem
Microsoft Dynamics CRM SAP/R3 Visma

Branscherfarenhet
Bank/Finans/Försäkring Fastigheter Fordonsindustri Logistik/Transporter Offentlig Sektor

Databaser
MS Access MS SQL Server MySQL

Datalagring
Arkivering

Email/Grupprogram
MS Exchange

Internet & E-handel
HTML/DHTML SOAP WAP Web Services Wiki XML

Nätadministration & design
Active Directory DNS IBM Tivoli TCP/IP Virtual PC Virtual Server VMWare

Nätteknik
Ethernet

Operativsystem
Linux Windows 2000 Windows 2003 Windows 95/98 Windows CE Windows NT Windows Vista Windows XP

Projekt, Metoder & Verktyg
Agile RUP Scrum UML

Säkerhet
Certifikat Kerberos PGP PKI Windows Server

Utveckling
.Net ASP.Net C#.Net Java Java/J2EE Java/J2SE Silverlight VB.Net Visual Basic