Teknik i Media AB
Teknik i Media erbjuder IT-relaterade tjänster och lösningar för medieproducerande företag i Norden.
Merparten av den operativa verksamheten omfattar
utveckling, drift, underhåll och support av hårdvara, system, infrastruktur inom framförallt dagstidningsbranschen.
Verksamheten består främst av olika medieföretags
outsourcade IT-avdelningar där driften hanteras från
tre datacenter placerade i Malmö, Stockholm och
Umeå. Konsultation och utbildning inom medieproduktion är en annan viktig del samt återförsäljning av mjuk- och hårdvara som ett led i att erbjuda våra kunder ett kostnadseffektivt produktionsflöde.

Sökord:
Java, J2ee, jsp, xhtml, xml, html, css, atex, tidning, media, c#, asp.net, asp, vb, visal basic.


Företagsfakta
Företag:Teknik i Media AB
Adress:Gjörwellsgatan 30
Box 34105
Postadress:100 26 Stockholm
Telefon:08 - 506 380 00
Fax:08 - 506 380 01
E-post:
Hemsida:http://www.tim.se
Grundat år:1995
Antal medarb:140

 Företagets expertområden
Applikationsserver/CMS
Apache Lotus Domino MS IIS

Brandväggar
Check Point Firewall-1 Cisco PIX Juniper Netscreen

Databaser
IBM DB2 MS Access MS SQL Server MySQL Oracle

Email/Grupprogram
Lotus cc:Mail Lotus Notes Domino MS Exchange Sendmail

Internet & E-handel
E-handel Formgivning Kontokortsbetalningar WAP Webbshop XML

Nätadministration & design
DNS NFS SAMBA TCP/IP

Nätteknik
3Com Router 3Com Switch Cisco Router Cisco Switch Ethernet IBM Router Intel Router Intel Switch Lucent Router

Operativsystem
Citrix MetaFrame/ WinFrame Linux MacOS Windows 2000 Windows 2003 Windows 95/98 Windows NT Windows XP

Outsourcing
Datadrift Helpdesk Webhotell

Projekt, Metoder & Verktyg
Dokumentation Projektledning Testning Utbildning

Säkerhet
Antivirus Backup Kryptering PKI Unix/Linux UPS VPN Windows Server

Utveckling
.Net ASP ASP.Net C#.Net C/C++ Java LotusScript Perl VB.Net Visual Basic