Avansys
Avansys - Din kompetenspartner
Avansys är ett utpräglat kunskapsföretag, vars affärsidé är att stödja och utveckla kunders affärsprocesser med hjälp av kostnadseffektiva IT-lösningar baserade på en stabil infrastruktur.

Vår ambition är att utnyttja vår branscherfarenhet och vårt stora kontaktnät för att skapa mervärden för kunder i relationen med Avansys.

Vi är sammanlagt 45 medarbetare och har kontor i Helsingborg, Malmö och Kristianstad.
Företagsfakta
Företag:Avansys
Adress:Box 22036
Postadress:250 22 Helsingborg
Telefon:042-453 10 00
Fax:042-453 10 99
Grundat år:2000
Antal medarb:45

 Företagets expertområden
Applikationsserver/CMS
Lotus Domino MS IIS

Brandväggar
Check Point Firewall-1 Cisco PIX Ingate Firewall Novell BorderManager Symantec (Axent) Raptor Watchguard Firebox

Databaser
MS SQL Server

Email/Grupprogram
Lotus cc:Mail Lotus Notes Domino MS Exchange Novell GroupWise Sendmail

Nätadministration & design
DNS HP OpenView MS SMS NetBIOS/NetBEUI TCP/IP

Nätteknik
3Com Router 3Com Switch Cisco Router Cisco Switch Nortel Router Nortel Switch

Operativsystem
Citrix MetaFrame/ WinFrame Linux Netware OS/400 Windows 2000 Windows 95/98 Windows NT

Outsourcing
Datadrift Helpdesk

Projekt, Metoder & Verktyg
Dokumentation Projektledning

Säkerhet
Antivirus Backup Kryptering Netware PKI VPN Windows Server

Utveckling
Delphi Java LotusScript Visual Basic