Svensk IndustriTechnologi AB
Konsult företag inom nätverk, kommunikation och säkerhet
Indtech, Svensk IndustriTechnologi AB, är ett konsultföretag med kompetens inom systemintegration och säkerhet. Vi är även återförsäljare av datorer och kommunikationsprodukter samt tillhörande programvaror.

Vår affärsidé är att tillhandahålla professionella tekniska tjänster och produkter inom segmentet säkerhet och lokala nätverk. Vi har för närvarande 10 tekniska konsulter anställda.

Vår målsättning är att vi skall kunna erbjuda våra kunder såväl kvalificerade tekniska utredningar, installationer, programmeringsuppdrag, felsökningar och generella tjänster inom datakommunikation, nätverk och säkerhet. Ambitionen är att kunden inte skall behöva betala för mer kompetens än vad det specifika uppdraget kräver. Vi jobbar med såväl korta installationer, implementationer, felsökningar och som längre utplaceringar där konsulten helt ingår i kundens organisation.


Företagsfakta
Företag:Svensk IndustriTechnologi AB
Adress:Box 92009
Postadress:12006 Stockholm
Telefon:08-7020500
Fax:08-7140414
Hemsida:http://www.indtech.se
Grundat år:89
Antal medarb:10

 Företagets expertområden
Brandväggar
Check Point Firewall-1

Email/Grupprogram
Lotus cc:Mail Lotus Notes Domino MS Exchange Novell GroupWise

Nätadministration & design
DNS MS SMS NetBIOS/NetBEUI SNMP TCP/IP

Nätteknik
3Com Switch Cisco Router Cisco Switch Ethernet Intel Router Intel Switch ISDN TokenRing

Operativsystem
Citrix MetaFrame/ WinFrame Windows 95/98 Windows NT

Säkerhet
Antivirus Backup Kryptering VPN Windows Server