Vad är itguru?
Vi vill förmedla kompetens i form av de bästa IT-konsulter som finns inom varje kompetensområde. Vi vet av erfarenhet att alla inte vill anställa ny personal varje gång ett nytt projekt eller uppdrag kräver viss specialkompetens. Det blir både dyrbart och ineffektivt i längden. Därför är det vår förhoppning att just du som söker specialkompetens i form av IT-konsulter ska ha nytta av Itguru. Itguru är inte en konsultbyrå i sig, utan här finns hundratals olika konsultföretag representerade och de har tillsammans både stor bredd och stort djup.


 Vad kan itguru göra för dig som är uppdragsgivare?
Att hitta nya konsulter är inte enkelt. Itguru försöker underlätta genom att ge dig möjlighet att få svar på tre grundläggande frågor:
 1. Vilka IT-konsulter finns det på min marknad?
 2. Vilka av dessa IT-konsulter kan hjälpa mig?
 3. Hur kan jag välja bland dessa IT-konsulter?
Hur letar jag?
Startsidan har en indelning i kompetensområden och underområden med detaljkompetens inom ett kärnområde. Genom att klicka på ett kunskapsområde (detaljkunskap) kommer du att komma till en rapport över de företag som besitter just den kompetensen. Du kan även med fritextsökning. Under varje kompetensområde och inom varje sökresultat kan du även förfina ditt urval genom att välja stad och kundfokus hos konsultföretaget.

Vad kostar det?
Tjänsterna på itguru är kostnadsfria för dig som söker en konsult.


 Vad kan itguru göra för dig som är konsult?
Att vara med på itguru innebär att det blir lättare för kunder som söker konsulter med just er specialistkompetens att hitta er.

För att säkerställa en hög och jämn kvalitet kommer du som konsult att bara få registrera kompetensområden du har egna dokumenterade kunskaper om. Detta innebär att det enbart är tillåtet att registrera sig under de kompetensområdena som man har egen kompetens inom och att man inte får registrera sig under områden där man tillhandahåller den kompetensen via underkonsulter eller liknande. Anledningen är att annars kan i princip alla företag registrera sig under alla kompetensområden. Itguru kommer att genomföra stickprovskontroller för att verifiera uppgifterna och kan då begära att få kunskapsområdena verifierade antingen via intyg från kundreferenser, utbildningar, certifieringar eller annat.

Hur registrerar jag mig?
Välj "Registrera ditt företag" i menyn till vänster och fyll i formuläret med företagsfakta och en beskrivning av ditt företag. När det är är klart loggar du in för att ange vilka kompetensområden ni är verksamma i. Du loggar in med din e-postadress och det lösenord du angav när du registrerade dig.

Vad kostar det?
Itgurus bastjänster är kostnadsfria. Med bastjänster menar vi att det är fritt att registrera sig och finnas med i kompetensdatabasen.

Utöver bastjänsterna har itguru ett antal tilläggstjänster, se mer under "Tjänster" i menyn samt sidan "Beställ" när du loggat in.

Krav på ditt företag?
Förutom att du registrerar korrekta uppgifter i din profil har vi några krav vi ställer för att acceptera din profil.
 • Giltigt organisationsnummer och ett registrerat företag hos Bolagsverket. Vi kontrollerar alla nya profiler.
 • En fungerande hemsida. För att potentiella kunder ska ha ett rimligt sätt att bedöma ditt företag måste du ange en hemsida och den måste ha ett relevant innehåll. "Under konstruktion" eller liknande duger inte.

  Vi på itguru förbehåller oss rätten att när som helst stänga ute företag som vi upplever inte är seriösa. Med det menas företag som har ekonomiska oegentligheter eller som på något vis har hamnat på obestånd. Vidare gäller det företag som på något vis missbrukar itguru. Vid avstängning kommer den som har registrerat företaget att få ett e-postmeddelande med motivering varför företagets profil har deaktiverats.
 • Effektiv ranking som hjälper dig att hitta relevanta och aktuella konsultprofiler.
  Konsulter som har genomfört minst tre projekt och har minst ett års erfarenhet inom respektive område.
  Företaget har en kryss-ruta vid företagsnamnet som gör det enkelt att kontakta konsulten.
   Nya och upp- daterade företag
  Capenta AB
  2018-10-12
  Konsultföretag inriktat mot web frontend och fullstack
  Evertrust Consulting AB
  2018-10-06
  Vi är ett företag med fokus på digital trygghet. Vi har experter inom IT, juridik och informationssäkerhet . Tillsammans har vi lång erfarenhet inom dataskydd, privacy- och informationssäkerhetsfrågor från några av Sveriges mest personuppgiftsintensiva företag och branscher som bank och finans, försäkring, IT, detaljhandeln och media.
  SEMIO
  2018-10-03
  SEMIO skapar lönsamma digitala kampanjer.
  AddWise IT AB
  2018-09-10
  AddWise IT AB hjälper sina kunder med att strukturera hållbar arkitektur och utveckling av tjänster och applikationer.
  Tarento AB
  2018-08-16
  We help our customers to navigate through the maze of digitalization by no-hassle services in enterprise application, data & information management, and innovative mobile & other custom solutions.
  Atona Consulting Partners AB
  2018-08-07
  Atona tillhandahåller tjänster för utveckling av företagsomfattande programvarusystem, för internet, intranet och extranet samt traditionella klient/server. Vi tillhandahåller tjänster inom följande kompetensområden, Design, Webbutveckling, programmering, Systemarkitektur. I en föränderlig värld och utökar vi kontinuerligt utbudet våra tjänster och kompetens, för systemen vidare in på nya plattformar.